: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
08:05:00 - Thứ năm, 23/11/2017

Lần đầu tiên xuất siêu đạt 2 tỷ USD

Theo thống kê mới nhất từ Tổng cục Hải Quan, tháng 10/2017, xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ghi nhận mốc mới với kim ngạch xuất khẩu lên tới 20,29 tỷ USD và cũng là tháng có mức xuất siêu cao nhất tính từ đầu năm.

Trong tháng 10, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu cả nước đạt 38,4 tỷ USD, tăng 2,2% so với tháng trước. 

Trong đó, xuất khẩu đạt 20,29 tỷ USD, tăng 4,9% và nhập khẩu đạt 18,11 tỷ USD, giảm nhẹ 0,7%. Cán cân thương mại hàng hóa trong tháng thặng dư 2,18 tỷ USD. 

Đây là tháng thứ 4 liên tiếp có thặng dư thương mại trong năm, trước đó, cán cân thương mại hàng hóa của Việt Nam cũng  thặng dư trong tháng 1 và tháng 4 năm nay nhưng chỉ có tháng 10/2017 là mức xuất siêu đạt con số nói trên.

T.Hằng