Trộm hại nhà nông

Không chỉ là chuyện giữ an toàn trật tự, đảm bảo cho người nông dân nói riêng yên tâm sản xuất. Hạn chế, triệt tiêu kẻ tham chiếm của người khác, xã hội không ...

Xem xét đề xuất bù chênh lệch tỷ giá vào giá điện

Trước đề xuất của Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam và Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc lỗ do chênh lệch tỷ giá đối với cả ngành than và điện cần được ...

Phim hình sự trở lại

Sau một thời gian vắng bóng, dòng phim truyện hình sự bắt đầu trở lại gây chú ý cho dư luận. Dù đã cố gắng đi sâu lột tả tình tiết, nhưng khán giả vẫn tiếc ...