Lo nơm nớp vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

Thời gian gần đây, hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH TM Hoài Mỹ tại mỏ đá núi Én (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến người dân quanh khu vực ...

Ông Hải Mặt trận

Ủy ban MTTQ phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam luôn là một trong những đơn vị dẫn đầu trong các hoạt động của công tác Mặt trận, đạt đơn vị vững mạnh xuất ...

Thiên tai chẳng thể coi thường

Thực tế đã cho thấy, nơi đâu, tổ chức, cá nhân nào không tôn trọng, tiếp thu kinh nghiệm truyền thống, không tuân thủ luật pháp, coi thường việc phòng, chống ...