: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Thay đổi nhận thức để bảo tồn văn hóa

Trải qua những đợt toàn cầu hoá, nhiều thành phố lịch sử châu Á đã và đang bị đe dọa hủy hoại. Người ta đến rất nhiều khu phố cổ ở Băng Cốc, rất nhiều khu phố cổ ở Singapore hay Malaysia đã không còn thấy dấu tích của các không gian kiến trúc cổ...