: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
16:32:00 - Thứ ba, 14/11/2017

Mọi công trình, dự án đầu tư đều phải có sự giám sát của nhân dân

Mặt trận phải là nơi để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, là địa chỉ để các tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại hội nghị.

Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh yêu cầu trên tại hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận tiêu biểu, giai đoạn 2014-2017 do Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Nam tổ chức sáng ngày 14/11...

Báo cáo tại hội nghị cho biết, tỉnh Hà Nam có 6 huyện, thành phố, 116 xã, phường, thị trấn, 1.233 khu dân cư. Trong những năm qua kinh tế-xã hội của tỉnh Hà Nam có những bước phát triển vượt bậc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh ngày càng được cải thiện, nâng cao...

Trong những thành tựu chung của tỉnh có sự đóng góp quan trọng của công tác Mặt trận, đặc biệt là của đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở.

Theo đó, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, kế hoạch, chỉ đạo, điều hành của chính quyền, hệ thống Mặt trận trong tỉnh, trực tiếp là đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp xã, cán bộ Mặt trận khu dân cư trong tỉnh đã bằng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, chuyển tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước tới các tầng lớp nhân dân ở địa phương.

Đồng thời, tham mưu cho cấp ủy Đảng; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức thành viên phát động, tổ chức nhân dân thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở địa bàn khu dân cư, như “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”..., thiết thực góp phần thiết thực hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh ở địa phương.

Những năm qua, thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới, nhiều cán bộ Mặt trận cơ sở, khu dân cư trong tỉnh đã thể hiện là tấm gương sáng về sự gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, gắn bó, tận tụy với việc làng, việc phố, “lắng nghe dân nói”, “nói để nhân dân hiểu”. Cán bộ Mặt trận đã vận động nhân dân quyên góp tiền bạc, ngày công, hiến đất phục vụ việc mở rộng, xây mới hạ tầng khu dân cư; tuyên truyền, vận động nhân dân, tham gia tổ chức công tác dồn điền đổi thửa ở địa phương; thực hiện phân loại rác thải ngay tại gia đình..., được cấp ủy, chính quyền địa phương tin cậy, nhân dân địa phương tín nhiệm, quý mến...

Cùng với đó, trong những năm qua, đội ngũ cán bộ Mặt trận cơ sở ở tỉnh Hà Nam cũng luôn chú trọng nhiệm vụ phát huy quyền làm chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy trí tuệ, trách nhiệm của nhân dân để tham gia giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh...

Tại Hội nghị, 24 vị Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2014-2017 vinh dự được UBND tỉnh Hà Nam tặng Bằng khen; 50 Chủ tịch Ủy ban MTTQ cấp xã, Trưởng Ban công tác Mặt trận khu dân cư tiêu biểu giai đoạn 2014-2017 khác vinh dự được Ủy ban MTTQ tỉnh tặng Bằng khen.

Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” cho các cán bộ Mặt trận tỉnh Hà Nam.

Dịp này, nhiều cán bộ Mặt trận của tỉnh Hà Nam cũng đã vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc” do UBTƯ MTTQ Việt Nam trao tặng...

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng đánh giá cao nỗ lực, trách nhiệm, hiệu quả hoạt động của hệ thống Mặt trận tỉnh Hà Nam nói chung, của đội ngũ cán bộ Mặt trận cấp xã, khu dân cư trong tỉnh nói riêng.

Theo Phó Chủ tịch, đất nước ta đang đẩy mạnh thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập sâu rộng với thế giới. Tăng cường liên minh, mở rộng tập hợp, đoàn kết các lực lượng yêu nước cho mục tiêu xây dựng, phát triển đất nước vừa là yêu cầu mang tính tất yếu vừa mang tính cấp bách.

Trong bối cảnh đó, với vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, hệ thống Mặt trận tỉnh Hà Nam, đặc biệt là cấp cơ sở phải tiếp tục tăng cường xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn toàn dân; tạo sự đồng thuận, thống nhất trong tư tưởng và hành động.

Theo đó, MTTQ các cấp trong tỉnh cần tăng cường, làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân ở địa phương nắm chắc, hiểu rõ chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

“Mặt trận phải là nơi để nhân dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, là địa chỉ để các tầng lớp nhân dân đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Phó Chủ tịch nhấn mạnh.

Cũng theo Phó Chủ tịch, Mặt trận các cấp trong tỉnh Hà Nam cần động viên, khuyến khích mọi người, mọi nhà, mọi thành phần tham gia phát triển kinh tế, xóa nghèo, làm giàu chính đáng, hỗ trợ, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện đời sống mới, chấp hành nghiêm pháp luật.

Cùng với đó, cần phối hợp với các lực lượng xã hội để tăng cường các hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

Các cán bộ Mặt trận cơ sở tỉnh Hà Nam vinh dự được đón nhận Bằng khen của UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

“Làm sao để mọi dự án, công trình đầu tư đều có sự giám sát của nhân dân.Mặt trận các cấp ở tỉnh Hà Nam cũng tích cực tham gia phản biện các dự án, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, các vấn đề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở cần tiên phong, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí”, PHó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng nhấn mạnh.

Ngoài ra, hệ thống Mặt trận cần chú trọng việc phát hiện, nêu gương, nhân rộng các cá nhân, tập thể điển hình; chăm lo, phát huy vai trò của những cá nhân tiêu biểu trong cộng đồng dân cư, trong các tôn giáo. Đặc biệt, cần quan tâm, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ, năng lực công tác của đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp...

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Nguyễn Hữu Dũng đề nghị các cấp ủy Đảng ở tỉnh Hà Nam quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác Mặt trận; các cấp chính quyền tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận các cấp trong tỉnh và các tổ chức thành viên hoạt động ngày càng hiệu quả.

Duy Hưng