: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:50:00 - Thứ năm, 12/10/2017

Hợp lòng dân

Sáng 11/10, tại Hà Nội, Hội nghị lần thứ 6 BCH TƯ Đảng khóa XII đã họp phiên bế mạc sau gần 7 ngày làm việc khẩn trương, sôi nổi và hoàn thành tất cả chương trình đề ra.

Phát biểu tại phiên bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã làm rõ thêm một số vấn đề được Trung ương bàn tại Hội nghị này. Trong đó đặc biệt là những vấn đề liên quan đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị và những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ.  

Cần loại bỏ những cán bộ không có phẩm chất, năng lực.

 

Trong phát biểu của mình, Tổng Bí thư nêu rõ quan điểm mà Trung ương đã bàn thảo nhiều và đi đến nhất trí, đó là: Trong thời gian tới, toàn hệ thống chính trị phải chủ động, tích cực vào cuộc, coi đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là một nhiệm vụ cơ bản và cấp bách, có ý nghĩa quan trọng hàng đầu.

Và, quan trọng hơn cả là điều này cần được đặt trong tổng thể nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới kinh tế, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế. Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo xây dựng và quản lý tổ chức bộ máy, biên chế của hệ thống chính trị. 

Tại sao Trung ương 6 lại bàn nhiều đến tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị? Bởi, chả nói thì ai cũng biết, trong 5 năm qua (2011-2016) tổ chức bộ máy của ta phình lên trông thấy.

Chẳng nói đâu xa, Đoàn giám sát của QH đã có báo cáo cho thấy: Số đơn vị trực thuộc bộ, cơ quan ngang bộ có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng trong một bộ là rất lớn, gồm 198 đơn vị (bao gồm tổng cục, cục và văn phòng).

Đến tháng 12/2016, tỷ lệ cục, tổng cục so với tổng số vụ và tương đương thuộc bộ, cơ quan ngang bộ trung bình là 50%, trong đó có 8 bộ có tỷ lệ trên 50%. 

Báo cáo đó cũng không ngần ngại chỉ rõ, trong 5 năm (2011-2016), số đơn vị hành chính thuộc bộ, cơ quan ngang bộ tuy tăng 28 đơn vị, còn số lượng các đơn vị hành chính trực thuộc tổng cục tăng 822 đơn vị.

Đáng chú ý, xu hướng nâng cấp vụ lên cục diễn ra nhanh ở nhiều bộ, có đến 29 cục được thành lập trong thời gian này. Có nhiều nơi, cấp vụ có rất nhiều phòng.

Chính vì cơ cấu tổ chức bộ, cơ quan ngang bộ có quá nhiều đầu mối như trên đã làm cho số lượng công chức giữ vị trí lãnh đạo quản lý từ cấp phòng trở lên rất lớn.

So sánh thời điểm năm 2011 với tháng 12/2016, tại các tổng cục thuộc bộ, cơ quan ngang bộ số công chức giữ vị trí quản lý từ cấp phòng trở lên (gồm cả hàm) tăng từ 12.216 lên 13.556, tỷ lệ từ 1/6 lên 1/5.

Chính vì thế sắp xếp lại tổ chức bộ máy đang là đòi hỏi sống còn nhưng, Tổng Bí thư cũng đặc biệt lưu ý: Các nhiệm vụ và giải pháp đề ra phải phù hợp, khả thi, có lộ trình, bước đi vững chắc, đáp ứng yêu cầu cả trước mắt và lâu dài, góp phần giải quyết những vấn đề thực tế đang đặt ra đối với tổ chức bộ máy của toàn hệ thống chính trị cũng như các tổ chức cụ thể của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là tổ chức bên trong của từng cơ quan, đơn vị.

Theo đó, cần khẩn trương nghiên cứu, xây dựng mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị ở nước ta phù hợp với yêu cầu, điều kiện cụ thể trong giai đoạn mới; trên cơ sở đó xác định những công việc cần thiết và có thể triển khai thực hiện ngay.

Rà soát, quy định chặt chẽ hơn về biên chế, số lượng cán bộ, công chức, viên chức; chú ý quy định số lượng cấp phó tối đa của mỗi tổ chức phù hợp với đặc điểm của từng cấp, từng ngành, từng địa phương. Có chính sách phù hợp để giảm phạm vi, đối tượng bổ nhiệm cấp hàm.

Xây dựng cơ chế cạnh tranh, công khai, minh bạch trong tuyển dụng, bổ nhiệm, đề bạt cán bộ để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các tổ chức của hệ thống chính trị. 

Trước mắt, Trung ương quyết định sẽ kết thúc hoạt động của các Ban Chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ. Tổ chức lại Đảng bộ Ngoài nước và Đảng bộ Bộ Ngoại giao, sắp xếp lại tổ chức bộ máy, đổi mới hoạt động của các ban bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cán bộ. Rồi từ những kinh nghiệm này rất có thể sẽ mở rộng ra trên các lĩnh vực khác.

Cùng là công tác cán bộ, khi đề cập đến trường hợp kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh, một trường hợp kỷ luật nhận được sự đồng tình cao của dư luận cán bộ, đảng viên và nhân dân, Tổng Bí thư nhấn mạnh, đây là mức kỷ luật vừa nghiêm khắc vừa nhân văn, thấu lý đạt tình, tâm phục khẩu phục, có tác dụng giáo dục, cảnh tỉnh, cảnh báo, phòng ngừa chung rất sâu sắc.

Qua trường hợp này, Đảng ta, Ban chấp hành Trung ương đã đi tới thống nhất “Từ nay trở đi, bất cứ trường hợp nào vi phạm kỷ luật, chúng ta phải xử lý nghiêm, làm nghiêm từ trên xuống dưới để giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, để lấy lại, củng cố lòng tin và tình thương yêu quý trọng của nhân dân”. 

Thực ra, đúng như Tổng Bí thư nói: “Đây là bài học đau xót cần nghiêm túc rút kinh nghiệm không chỉ đối với đồng chí Nguyễn Xuân Anh mà là bài học chung đối với tất cả chúng ta. Đề nghị từng đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Trung ương và mọi cán bộ, đảng viên, công chức cần thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, thường xuyên tự soi, tự sửa, tự răn mình, tránh xa những cám dỗ vật chất, tham vọng, tránh đi vào vết xe đổ, để tay nhúng chàm (và nếu đã trót ít nhiều nhúng chàm rồi thì sớm tự giác tự gột rửa).

Nhưng rõ ràng, qua vụ việc này và những vụ việc kỷ luật cán bộ trước đó, cho thấy, những vụ kỷ luật ấy nhận được sự ủng hộ, đồng tình chính là bởi: Chúng ta đang đi đúng hướng. Chúng ta đang làm những việc hợp với lòng dân; với yêu cầu và đòi hỏi từ phía nhân dân.

“Cần khẳng định, ta làm hợp lòng dân thì dân tin và chế độ ta còn, Đảng ta còn. Nếu làm cái gì trái lòng dân, để mất niềm tin là mất tất cả” - Tổng Bí thư nói.  

 Hoàng Mai