: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:35:00 - Thứ hai, 07/08/2017

Hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân

Quyết tâm xây dựng Chính phủ kiến tạo, liêm chính, hành động quyết liệt phục vụ nhân dân, Văn phòng Chính phủ đã thiết lập Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân (Hệ thống) trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ (địa chỉ: https://nguoidan.chinhphu.vn).

Chỉ mới đi vào hoạt động từ 3/4/2017 đến nay bước đầu cho thấy hoạt động của Hệ thống đã đạt được những kết quả khả quan.

Theo đó, Quý II-2017, Hệ thống đã tiếp nhận được 782/2.026 phản ánh, kiến nghị thuộc phạm vi xem xét, xử lý. Trong đó, phản ánh, kiến nghị về hành vi chiếm 84% ( 656/782), phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính chiếm 16% (126/782).

Ngành, lĩnh vực có nhiều phản ánh, kiến nghị là tài nguyên và môi trường: 239/782 phản ánh, kiến nghị (chiếm 31%), tiếp đó là lao động, thương binh và xã hội : 88/782 phản ánh, kiến nghị (chiếm 11%)…

Từ những phản ánh, kiến nghị của dân, Văn phòng Chính phủ đã chuyển đến các bộ, ngành, địa phương để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Đến 28/6/2017đã có 1118/291 phản ánh, kiến nghị được các bộ ngành, địa phương xem xét, trả lời. Hầu hết phản ánh, kiến nghị sau khi được xem xét, trả lời đều được người dân nhất trí, hài lòng.

Như trường hợp ông Phạm Văn Khách (ấp Nhân Lập 2, thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ) kiến nghị về giải quyết nhà tái định cư khi đền bù, giải toả đất của gia đình làm khu hành chính của huyện; hay việc phản ánh chưa được cấp điện xây nhà của ông Vũ Phú Phan ở thị trấn Trới, huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh…

Cùng với những kiến nghị, phản ánh về chính sách, chế độ, người dân còn có nhiều kiến nghị về sáng kiến, giải pháp trong quá trình xây dựng đất nước, từng lĩnh vực như giải pháp phát triển ngành cá tra, về cải cách lương hưu…đã được ghi nhận, tiếp thu.

Cũng từ việc phản ánh, kiến nghị của dân,  một số công chức có hành vi không chuẩn mực trong tiếp nhận, giải quyết TTHC đã bị kiểm điểm và xử lý. 

Đồng thời, cũng từ Hệ thống cho thấy, việc xem xét, xử lý phản ánh, kiến nghị của các bộ, ngành, địa phương còn chậm, chưa kịp thời. Số trả lời đúng hạn chỉ đạt 40,5% so với tổng số phản ánh, kiến nghị phải xem xét, xử lý.

Văn phòng Chính phủ đã kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê bình các địa phương chậm trễ trong xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của dân.    

K.Long