: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Người thân của người tố cáo được bảo vệ khi bị trù dập

Dự thảo Luật bảo Tố cáo (sửa đổi) làm rõ “người thân thích của người tố cáo” gồm những ai và xác định rõ các căn cứ, điều kiện để được bảo vệ.