: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Quy định mới về nghề giám định cổ vật: Không sát thực tế

Một số điều sửa đổi trong Nghị định mới được Chính phủ ban hành về điều kiện kinh doanh giám định cổ vật và hành nghề bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh, một số chuyên gia cho rằng, thực tế việc giao dịch cổ vật vẫn diễn ra, và có lẽ sẽ không quá lệ thuộc vào các quy định đó.