: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Công bố 6 luật vừa được Quốc hội thông qua

Sáng 14/12, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo Công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 6 luật vừa được Quốc hội thông qua.