: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011
07:35:00 - Thứ năm, 23/11/2017

Bắc Kạn: MTTQ làm tốt công tác tham gia xây dựng chính quyền

Thời gian qua, công tác tham gia xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tỉnh Bắc Kạn tiếp tục được phát huy rất tốt.

Trong đó, nổi bật là các hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội. 

Qua công tác giám sát, phản biện đã góp phần giải quyết những hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính quyền các cấp, của các tổ chức, các doanh nghiệp, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân. 

Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện.

Ngoài ra, Ban Thường trực MTTQ các cấp tham dự đầy đủ các cuộc tiếp công dân định kỳ, đối thoại với công dân tại trụ sở tiếp công dân của Đoàn Đại biểu Quốc hội và Thường trực HĐND và UBND các cấp,...

Thông qua đó, MTTQ các cấp có điều kiện nắm rõ thông tin, nội dung từng vụ việc, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, vượt cấp để giải thích, hướng dẫn công dân khi đến phản ánh, kiến nghị với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

VA