: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Tăng cường mở rộng dân chủ trực tiếp trong nhân dân

Ngày 15/12, UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị “Đánh giá việc thực hiện dân chủ ở cơ sở và góp ý hoàn thiện pháp lệnh về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn”. Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Ngô Sách Thực, bà Trần Thị Bích Thủy, Phó trưởng ban Dân vận Trung ương chủ trì hội nghị.