: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Đất nước Mexico

Mexico là nơi ra đời hai nền văn minh lớn của châu Mỹ là Aztec và Maya. Đây cũng là quốc gia có thiên nhiên đa dạng và nền văn hóa đa sắc tộc, nơi giao thoa của nhiều nền văn hóa, trong đó có văn hóa Tây Ban Nha đã được Mỹ Latinh hóa.