: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào...

Không chỉ các nhạc sĩ tên tuổi và… đã già ra mắt tự truyện như một cách nhớ lại “một thời trẻ trai”, gần đây nhiều ca sĩ trẻ cũng viết tự truyện. Tuy vậy, “đừng thấy đỏ tưởng là chín”, cũng chớ nên “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”. Thực tế đã chứng minh, tự truyện là con dao hai lưỡi mà nhiều khi người trong cuộc gánh chịu nhiều thương tích và mất nhiều hơn được.