: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Lan toả tấm lòng nhân ái

Ông Trần Công Thắng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang khẳng định: Tháng cao điểm Vì người nghèo hằng năm (từ ngày 17/10 đến ngày 18/11) là dịp để cả cộng đồng cùng chung tay, nỗ lực thực hiện mục tiêu lan tỏa tấm lòng nhân ái, tô thắm truyền thống “tương thân tương ái” của dân tộc.