: toasoandko@gmail.com | : (04) 38.228.302
Liên hệ quảng cáo: (04)39.431.943 - (04)39.447.011

Lan toả từ một cuộc vận động

Thông qua nhiều hoạt động Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang đã tổ chức Cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam xuống tận khu dân cư, tạo sức lan toả rộng rãi, tác động tích cực đến người tiêu dùng trong tỉnh, góp phần nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, ưu tiên mua sắm hàng tiêu dùng  trong nước.